O nás

Naša spoločnosť BTS NITRA, s.r.o. je oprávnená organizácia poskytujúca služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), služby v oblasti ochrany pred požiarmi (OPP) a školenia v oblasti BOZP a OPP. Tiež vykonávame pre stavebníkov (investorov stavieb) a stavebné spoločnosti koordinácie bezpečnosti na staveniskách.

Od roku 2000 do roku 2009 sme pôsobili ako podnikajúca fyzická osoba (živnostník). V roku 2009 vznikla naša spoločnosť BTS NITRA, s.r.o. prechodom z podnikájúcej fyzickej osoby (živnostník) na právnickú osobu (s.r.o.).

Sme držiteľmi príslušných platných oprávnení v oblasti BOZP vydaných Národným inšpektorátom práce v Košiciach. Naši lektori a inštruktori sú držiteľmi príslušných platných osvedčení v oblasti BOZP a OPP. Máme dlhoročné skúsenosti v poskytovaní predmetných služieb najmä v oblasti stavebníctva, výroby, gastronómie, ale aj iných odvetví nášho hospodárstva.

Pôsobíme najmä v oblasti západného Slovenska, ale v prípade dohody poskytujeme naše služby aj v iných častiach Slovenska.