Koordinácia bezpečnosti na staveniskách

Naša spoločnosť BTS NITRA, s.r.o. poskytuje pre investorov stavieb (stavebníkov) a stavebné spoločnosti služby koordinátora bezpečnosti prostredníctvom vlastných koordinátorov bezpečnosti - autorizovaných bezpečnostných technikov.

Taktiež v prípade záujmu vypracovávame Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a predkladáme za stavebníka Ozámenie o začatí stavby na príslušný inšpektorát práce.