Prihlášky a objednávky

OBJEDNÁVKY:
 
Objednávka na vykonanie výchovy a vzdelávania (školenia) vo formáte .doc

Objednávka na vykonanie výchovy a vzdelávania (školenia) vo formáte .pdf
 
PRIHLÁŠKY:
 
LEŠENÁRI
 
Prihláška na kurz osôb na montáž a demontáž lešenia (lešenárov) vo formáte .doc
  
Prihláška na kurz osôb na montáž a demontáž lešenia (lešenárov) vo formáte .pdf
 
 
VIAZAČI BREMIEN
 
Prihláška na kurz viazačov bremien vo formáte .doc
 
Prihláška na kurz viazačov bremien vo formáte .pdf
 

PILČÍCI - PRI INEJ ČINNOSTI
 
Prihláška na kurz obsluhy ručnej motorovej reťazovej píly pri inej činnosti (pilčíci pri inej činnosti) vo formáte .doc
 
Prihláška na kurz obsluhy ručnej motorovej reťazovej píly pri inej činnosti (pilčíci pri inej činnosti) vo formáte .pdf

 
PILČÍCI - PRI ŤAŽBE DREVA
 
Prihláška na kurz obsluhy ručnej motorovej reťazovej píly pri ťažbe dreva (pilčíci pri ťažbe dreva) vo formáte .doc
 
Prihláška na kurz obsluhy ručnej motorovej reťazovej píly pri ťažbe dreva (pilčíci pri ťažbe dreva) vo formáte .pdf
 
 
OBSLUHA STAVEBNÝCH STROJOV A ZARIADENÍ SO ZAMERANÍM NA BEZPEČNOSŤ A OCHRANU ZDRAVIA PRI PRÁCI (STROJNÍCI)
 
Prihláška na kurz obsluhy stavebných strojov a zariadení (strojníci) vo formáte .doc
 
Prihláška na kurz obsluhy stavebných strojov a zariadení (strojníci) vo formáte .pdf
 
 
MOTOROVÉ VOZÍKY
  
Prihláška na kurz obsluhy motorového vozíka vo formáte .doc
 
Prihláška na kurz obsluhy motorového vozíka vo formáte .pdf