Školenia

Naša spoločnosť BTS NITRA, s.r.o. prostredníctvom vlastných kvalifikovaných inštruktorov a lektorov s dlhoročnými skúsenosťami vykonáva výchovu a vzdelávanie (školenia) v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a školenia a odbornú prípravu v oblasti ochrany pred požiarmi (OPP).

Školenia vykonávame podľa dohody, a to vo vlastných priestoroch alebo priamo v priestoroch Vašej firmy.  

Školenia v oblasti BOZP:

 • zamestnancov a vedúcich zamestnancov

 • osôb pracujúcich vo výške a nad voľnou hĺbkou (práce vo výške a nad voľnou hĺbkou)

 • vodičov motorových vozidiel

 • osôb na montáž a demontáž lešenia (lešenárov)

 • viazačov bremien

 • osôb na obsluhu motorových (vysokozdvižných) vozíkov

 • zamestnancov na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení (strojníkov)

 • osôb na obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly pri inej činnosti (pilčíkov pri inej činnosti)

 • osôb na obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly pri ťažbe dreva (pilčíkov pri ťažbe dreva)

Školenia a odborná príprava v oblasti OPP:

 • školenie zamestnancov

 • školenie vedúcich zamestnancov

 • odborná príprava protipožiarnej hliadky právnickej osoby

 • odborná príprava protipožiarnej hliadky fyzickej osoby

 • odborná príprava protipožiarnej asistenčnej hliadky

 • odborná príprava protipožiarnej hliadky pracoviska

 • odborná príprava osôb zabezpečujúcich ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase